top of page
cc7695118e44b46d2d0b644265e5b2a3.png

Tel: 056/81-05-48  / 0899 90 66 70 в РЛК на БЛС

е-mail: rlk_burgas@yahoo.com

toddler1_edited.jpg

Бургаска Педиатрична Асоциация

За Нас
Кои сме ние?

БУРГАСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ
 
е основана през 2006г и е регионално, независимо,  доброволно сдружение с нестопанска цел, на професионално–съсловен принцип, с отворен характер, обединяващо лекари с придобита специалност „детски болести” или лекари с проявен интерес в тази област.

 Асоциацията си партнира с  „Българската педиатрична асоциация”, приема нейните цели и сътрудничи за тяхното осъществяване.
Бургаска педиатрична асоциация  взаимодейства и сътрудничи с различни научни, професионални, синдикални и обществени организации.


От своето създаване досега Бургаска педиатрична асоциация е провела 18 регионални конференции.

НАШАТА МИСИЯ

Осигуряваме правото на висококачествени здравни грижи на всяко дете

Съдействаме за промоция на детското здраве

Осъществяваме подкрепа и обмен на добри практики в детското здравеопазване

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Развитие на педиатричната наука и практика в Бургаския регион, повишаване на профеционалната квалификация на медицинските специалисти и лекарите и популяризиране на постиженията в тази област.

Бургаска педиатрична асоциация отстоява принциппите на висок профеционализъм и работи за издигането на престижа на педиатричното съсловие.

Изразява, отстоява и защитава творческо–професионалните интереси и права на своите членове.Подпомага и съдейства решаването на въпроси от професионален, социален и материален интерес.

Бургаска педиатрична асоциация отстоява принциппите на висок профеционализъм и работи за издигането на престижа на педиатричното съсловие.

Съгласува и отстоява интересите на членовете си чрез налагане на лоялна конкуренция , основана на общите интереси и цели в сферата на педиатричния бранш.

Установяване на контакти с международни и национални организации и държавни, общински и обществени органи в сферата на педиатрията, имащи отношение към

целите и задачите ни, с оглед взаимен обмен на информация, опит и идеи.

Бургаска педиатрична асоциация отстоява принциппите на висок профеционализъм и работи за издигането на престижа на педиатричното съсловие.

Организира делови срещи, симопозиуми, конференции, и други форуми за обсъждане, дискутиране и популяризиране на проблеми в сферата на дейност на асоциацията.

Anchor 1

Свържете се с нас!

 

Изпратено!

bottom of page