ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

    

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

БУРГАС 2020

 

"Рационален подход към АБ терапия в доболничната и болнична педиатрична практика.

Поглед през всички субспециалности"

 

 

 

   18.07.2020

   (събота)

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор доц Цветан Велинов

 

13.00-13.10 Откриване

13.10-13.30 ЛЕКЦИЯ  проф Надка Бояджиева     Съвременен подход към АБ терапия в ДВ

 

13.30-13.50 ЛЕКЦИЯ  доц  Цветан Велинов      Антибиотична резистентност

 

13.50-14.05 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ     Авенда фарма - ферментикс

 

14.05-14.25 ЛЕКЦИЯ  доц Дарина Найденова   АБ терапия като епигенетичен фактор за метаболитен синдром

 

14.25-14.45 ЛЕКЦИЯ  доц Анна Дашева     Принципи на АБ терапия при ССЗ

 

14.45-15.00 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ     Глаксо АБ

 

15.00-15.20 ЛЕКЦИЯ  д-р Калин Лисички     АБ терапия в ревматологията

 

15.20-15.40. ЛЕКЦИЯ  проф Димитричка Близнакова   АБ терапия в нефрологията

 

15.40-15.55 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ    Фарма Про

 

15.55-16.15  ЛЕКЦИЯ  проф Валерия Калева    АБ терапия в онкохематологията

 

16.15-16.45 Кафе пауза

 

 

ВТОРО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

  Модератор доц Миглена Георгиева

 

16.45-17.00 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Кенди

 

17.00 -17.15 ЛЕКЦИЯ  доц Миглена Георгиева   АБ при  остри инфекции на тънко и дебело черво 

 

17.15-17.30. ЛЕКЦИЯ   д-р К. Колева   АБ при възпалителни заболявания на червата

 

17.30-17.45. ЛЕКЦИЯ  д-р Н. Рашева, дм    АБ при остри заболявания на хепатобилиарната и панкреасна система

 

17.45-18.00   ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Аптамил

 

18.00-18.20  ЛЕКЦИЯ д-р Велимир Симов    Принципи на АБ терапия в неонатологията

 

18.20-18.40  ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Алпен фарма

19.00-23.00 ОФИЦИАЛНА  ВЕЧЕРЯ  и ДЖАЗ КОНЦЕРТ 

 

 

 

19.07.2020

(неделя)

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор проф Мира Бошева

 

09.00-09.20. ЛЕКЦИЯ  проф Иван Иванов   АБ терапия при неврологични заболявания

 

09.20-09.40  ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Фарма Про

 

09.40-10.00  ЛЕКЦИЯ  д-р Любена Андонова АБ терапия при инфекциозни болести

 

10.00-10.15  ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  Глаксо -ваксини

 

10.15.-10.35  ЛЕКЦИЯ  проф Мира Бошева    АБ терапия при остри инфекции на ДДП в болнична и доболнична практика

 

10.35-10.50   ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  Медикъл поинт

 

10.50-11.10  ЛЕКЦИЯ  доц Гергана Петрова АБ терапия при хронични заболявания на ДДП в болнична и доболнична практика

 

11.10-11.30  Кафе пауза

 

 

ЧЕТВЪРТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор доц Светлана Велизарова

 

11.30-11.50. ЛЕКЦИЯ доц Рада Маркова   АБ терапия при заболявания с алергична генеза

 

11.50-12.05 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Глаксо Серетид

 

12.05 -12.25  ЛЕКЦИЯ доц Светлана Велизарова   АБ терапия при специфични  процеси

 

12.25-12.40 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  Монтавит

 

12.40-13.00 ЛЕКЦИЯ проф Диляна Вичева   АБ терапия при  остри и хронични заболявания на ГДП

 

13.00-13.15- ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Унифарм

 

13.15-13.30  ЛЕКЦИЯ д-р Карен Мануелян   АБ при дерматологични заболявания в ДВ

13.30.-13.40 Закриване

Бургаска педиатрична асоциация
Бургас , бул. Стефан Стамболов №73 

е-mail: pediatritenaburgas@gmail.com

© pediatritenaburgas 2020 Всички права запазени.