ДВАДЕСЕТА  ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ                   
БУРГАС 02-04.09.2022г.

 

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ТРАДИЦИИ И МОДЕРЕН ПОДХОД

 

   

02 09 2022  (петък)

 

17.00-18.00ч РЕГИСТРАЦИЯ -  ОТКРИТА СЦЕНА „ОХЛЮВА“

До Културен център Морско Казино

 

18.00-20.00ч ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ И КОКТЕЙЛ ДОБРЕ ДОШЛИ

 

 

 

 

 03 09 2022

   (събота)

МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

 

08.00-09.00 РЕГИСТРАЦИЯ                                               

09.00-09.15  ОТКРИВАНЕ

 

                                           ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

                                    Модератор  ПРОФ.  ИВАН  ЛИТВИНЕНКО 

 

09.15-09.30 Лекция Д-Р  ИБРЯМ ИБРЯМ    „Възможностите на феталната морфология за превенция на детските болести“

 

09.30-09.45 Лекция Д-Р  МИХАЕЛА ЛУКОВА   ''Клиничният генетик в помощ на ранна дигностика и превенция на детските болест''

                                        

09.45-10.00 Лекция ДОЦ. СОНЯ ГАЛЧЕВА, Д-Р ТЕОДОРА КАРАМФИЛОВА   ''Кога, как и защо трябва да лекуваме некласическата вродена надбъбречна хиперплазия‘‘

 

10.00-10.15 Лекция ПРОФ. ВИОЛЕТА ЙОТОВА , Д-Р ЯНА ДЕЯНОВА   ''Превенция на ниския ръст и неговите усложнения. Синдром на Нунан‘‘

 

10.15.-10.30 СИМПОЗИУМ ФАРМАПРО     “Дефицит на ароматна L-аминокиселиннадекарбоксилаза - големият имитатор. Диагностични предизвикателства и възможности за лечение”, Проф. Иван Иванов

 

10.30-10.45 Лекция ПРОФ.  ИВАН  ЛИТВИНЕНКО    ‘‘Развитие на двигателните функции и най-чести заболявания свързани с нарушения в моториката‘'

 

10.45-11.00   СИМПОЗИУМ ФАРМАПРО   “Прогресивна мускулна Дистрофия тип Дюшен - какво ново?” Проф. Иван Литвиненко

 

11.00-11.30 Кафе пауза

 

 

ВТОРО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор ПРОФ.  ИВАН  ИВАНОВ  

 

11.30-11.45  Лекция  ПРОФ.  ВАСИЛ   ЯБЛАНСКИ   ''Диагностика и лечение на сколиоза в детска възраст - лечебен алгоритъм и поведение.‘‘

 

11.45-12.00. Лекция  Д-Р  ВЕНЦИСЛАВ  СТОЕВ   „Постурология, биохакинг и нови нанотехнологични решения за профилактика и лечение“

 

12.00-12.15  Лекция  Д-Р  КАЛИН ЛИСИЧКИ  „Профилактика на ревматологичните заболявания при деца“

 

12.15 -12.30  Лекция  ПРОФ.  ИВАН  ИВАНОВ   „Ранна диагностика на заболяванията от аутистичния спектър“

 

12.30-12.45  Лекция  Д-Р   ЕЛЕНА  ИВАНОВА   „Детско-юношеската депресия – една неразпозната диагноза“

 

12.45-13.00 Лекция  ДОЦ. РАДА МАРКОВА   "Влияние на дигиталните технологии върху детското здраве"

 

13.00-13.15 Лекция  Д-Р  МЛАДЕНА РАДЕВА  „Как да съхраним детското зрение в съвременната технологична ера?“

 

 

13.15-14.00  ОБЯД

 

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор ПРОФ. МИРА БОШЕВА

 

14.00-14.15 Лекция  ДОЦ. ГЕРГАНА ПЕТРОВА  „Имунитет и имунодефицитни заболявания“

 

14.15-14.30 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ВЕЛЕВИ ФАРМА

 

14.30-14.45 Лекция ПРОФ. МИРА БОШЕВА  „Често боледуващи деца – поведение“

 

14.45-15.00. ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  БОАРОН

 

15.00-15.15 Лекция  ДОЦ. ИРЕН ЦОЧЕВА „Дългосрочни последствия на вирусните респираторни инфекции върху детското здраве - фактите, които Ковид-19 инфекцията извади наяве“

 

15.15-15.30  ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КЕНДИ

 

15.30-15.45 Лекция ДОЦ. РАДА МАРКОВА  „Въздушно замърсяване и детско здраве“

 

15.45-16.00 ПРОДУКТОВ  СИМПОЗИУМ  НЕОФАРМ

 

16.00-16.15  ПРОДУКТОВ  СИМПОЗИУМ  НЕОФАРМ

 

16.15 -16.30 Лекция Д-Р  ЗЛАТКО ДИМИТРОВ  „Профилактика на алергичните заболявания в детството“

 

16.30-16.45. ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ТЕВА

 

16.45-17.15. Кафе пауза

 

 

ЧЕТВЪРТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор ПРОФ. СВЕТЛАНА  ВЕЛИЗАРОВА 

 

17.15-17.30 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   АЛПЕН ФАРМА  „Успехи в превенцията и лечението в детска възраст чрез интегриране метода на д-р Шуслер. Международен експертен опит.“

 

17.30-17.45 Лекция ДОЦ. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ  „Превенция на най-честите УНГ болести в детството“

 

17.45-18.00  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  МДЛ ЛИНА   „Лабораторният лекар и микробиологът в помощ за диагностика и превенция на най-честите детски болести“

 

18.00-18.15 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ДИ ЕМ ДЖИ

 

18.15.-18.30. Лекция Д-Р ЛЮБЕНА АНДОНОВА  „Препоръчителни имунизации, съгласно Имунизационния календар на Република България.“

 

 18.30-18.45 Лекция ПРОФ. СВЕТЛАНА ВЕЛИЗАРОВА  „Имунопрофилактика на туберкулозното заболяване“

 

18.45-19.00  ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ АСТРА ЗЕНЕКА

 

19.00-19.15 Лекция ДОЦ. БОРЯНА АВРАМОВА  „Имуностимулация при деца със злокачествени заболявания - показания, видове, срокове на приложение“

 

 

19.30-23.30  МОРСКА ГАРА - ОТПЪТУВАНЕ ЗА  ОФИЦИАЛНА  ВЕЧЕРЯ  В

                  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ЧЕНГЕЛЕ СКЕЛЕ

 

04.09.2022

 (неделя)

 

ПЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор ПРОФ. ВАЛЕРИЯ КАЛЕВА 

 

09.00-09.15 Лекция  ДОЦ. АННА ДАШЕВА  „Превенция на вродени сърдечни заболявания“

 

09.15-09.30 Лекция ДОЦ. ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ  „Превенция на сърдечно-съдовия риск - сол и хипертония

 

09.30-09.45 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   ХИИЛ

 

09.45-10.00 Лекция  Д-Р ХРИСТИНА ХРИСТОЗОВА “Превенция на желязодефицитната анемия в кърмаческа възраст и ефекти върху поведението и развитието на детето.”

 

10.00-10.15  Лекция ДОЦ. МИЛЕНА БЕЛЧЕВА     “Насоки за превенция на кардиоваскуларен риск при лекувани за малигнени хемопатии деца.”  

 

10.15.-10.30 Лекция ПРОФ. ВАЛЕРИЯ КАЛЕВА  “Превенция на късни усложнения при деца с наследствени хематологични болести.”

 

10.30-10.45 Лекция ПРОФ. ДИМИТРИЧКА БЛИЗНАКОВА  “Превенция на вродените болести на отделителната система”

 

10.45-11.00 Лекция ДОЦ. МАРИЯ ГАЙДАРОВА   “Профилактика на хронични заболявания на отделителната система”

 

11.00-11.30  Кафе пауза

 

ШЕСТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор ДОЦ.  ДАРИНА НАЙДЕНОВА 

 

11.30-11.45. ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ЕВОФАРМА

 

11.45-12.00  Лекция ПРОФ. ВЕСЕЛКА ДУЛЕВА   “Хранене през първите 1000 дни от живота”

12.00 -12.15 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  АПТАМИЛ

 

12.15-12.30  Лекция  ДОЦ.  ДАРИНА НАЙДЕНОВА  “Персонализирано хранене в детска възраст - възможности за управление на здравето”

 

12.30-12.45  Лекция  Д-Р ИРИНА ВЛАДИМИРОВА  “Здравословно хранене в ученическа възраст“

 

12.45-13.00  Лекция  ПРОФ.  РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА  „Кариес на ранното детство - профилактични аспекти“

 

13.00-13.15 Лекция   Д-Р  МАРЛЕНА ПАНАЙОТОВА   „Профилактика на  функционалните детски гастроентерологични заболявания“

 

 

13.15-13.20  ЗАКРИВАНЕ

cc7695118e44b46d2d0b644265e5b2a3.png

Tel: 056/81-05-48  / 0899 90 66 70 в РЛК на БЛС

е-mail: rlk_burgas@yahoo.com