top of page
cc7695118e44b46d2d0b644265e5b2a3.png

Tel: 056/81-05-48  / 0899 90 66 70 в РЛК на БЛС

е-mail: rlk_burgas@yahoo.com

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

XXII  ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ       

 БУРГАС 29-30.06.2024

 „Предизвикателства и споделен клиничен опит при диагностиката и проследяването на деца с вродени малформации „

 

28 06 2024 (петък)

ЕКСПОЦЕНТЪР ФЛОРА БУРГАС

16:00-18:00 Училище за атиопии с Доц. Жана Казанджиеваза Вас и Вашите пациенти
                     
с подкрепата на Община Бургас и компания Пиер Фабър

29 06 2024 (събота)

ЕКСПОЦЕНТЪР ФЛОРА БУРГАС

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ     

                                          

10.00-10.15  ОТКРИВАНЕ 

 ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор доц. Д-р Христо Мумджиев

 

10.15-10.30 Лекция доц. Д-р Петя Чавеева  "Съвременни възможности на феталната УЗ диагностика"

 

10.30-10.45  Лекция доц. Д-р Христо Мумджиев  "Диабет и бременност - предпоставка за вродени малформации"

                                        

10.45-11.00  Лекция Красимира Чернаева  "Възможности за генетични изследвания в педиатрията" с подкрепата на лаборатории Лина

 

11.00-11.15  Лекция Д-р Пламена  Хараланова "Лабораторна диагностика на вродена надбъбречна хиперплазия - възможности и предизвикателства" с подкрепата на лаборатории Лина

11.15.-11.30 Лекция   "Пренатални лабораторни тестове" с подкрепата на лаборатории Рамус

11.30-11.50 д-р Зорница Обрешкова – Представяне на лаборатории Рамус

11.50-12.05 Лекция проф. Д-р Иван Иванов "Вродени аномалии на ЦНС"

12.05 -12.20 Лекция д- р Катерина Габерова "Вродени аномалии на гръбначния мозък"

         

12.20-12:45  СИМПОЗИУМ ФАРМАПРО   Проф. Ивайло Търнев  "Скринингова

програма за кохорта от пациенти с неизяснена ДЦП, епилепсия или друго неврологично заболяване в България"

12.45-13.00 доц Йорданка Узунова "Повишените трансаминази като ранен

биомаркер на прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен"

 

13.00-14.00 ОБЯД Ресторант "Воденицата" 

ВТОРО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор проф. Д-р Васил Яблански

 

14.00-14.15 Лекция д-р Костадин Гигов  "Вродени лицеви аномалии"

14.15-14.30 Лекция д-р Младена Радева  "Вродени аномалии на зрителния анализатор"

14.30-14.45 Лекция д-р Александрина Топалова  "Вродени хоанални атрезии"

14.45-15.00 Лекция д-р Антония Хилендарова  "Шийни хигроми – поведение"

15.00-15.15. Лекция проф. Д-р Васил Яблански  "Вродени аномалии на гръбначния стълб"

15.15-15.30 Лекция д-р Здравка Антонова  "Миниинвазивна корекция на обущарски гърди"

15.30-15.45 Лекция д-р Антоанета Стоименова  "Вродени аномалии на крайниците"

15.45-16.00 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Суикс Фарма  "Х свързана хипофосфатемия"

16.00-16.15 Лекция д-р Теодора Карамфилова  "Рядък вид синдром на Търнър:

клинично представяне и цитогенетика"

16.15-16.30 Лекция  проф. Д-р Боряна Върбанова "Вродена съединителнотъканна недостатъчност"

16.30-17.00. Кафе пауза

 

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

17.00-17.15 . Лекция проф. Д-р Огнян Бранков  "Късни резултати от реконструктивната

хирургия при някои вродени заболявания на хранопровода"

17.15 -17.30 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕОФАРМ проф. Д-р Миглена Георгиева

"Синкванон"

17.30-17.55 Лекция проф. Д-р Пенка Стефанова доц. Д-р Иван Янков

"Вродените аномалии на Стомашно Чревния Тракт –причина за ОХК през погледа на хирурга и детския гастроентеролог"

17..55.-18.10 Лекция доц. Д-р Йорданка Узунова  "Клиничен случай на портална

венозна тромбоза при дете със съпътстващи аномалии"

18.10-18.25 Лекция проф. Д-р Миглена Георгиева "Вродени аномалии на

инервацията на стомашночревния тракт. Болест на Хиршпрунг."

18.25-18.50 Лекция доц. Д-р Мария Гайдарова , д-р Емил Атанасов  "Поведение при най-честите вродени аномалии на ППС през погледа на детския нефролог и уролог"

18 50.-19.05 Лекция Д-р Елена Иванова  "Семейството, имащо дете с вродена малформация - ролята на детския психиатър"

19.05-19.30 Придвижване до Термополис Аква Калиде

 

20.00-23.30   ОФИЦИАЛНА  ВЕЧЕРЯ   Термополис Аква Калиде

 

 

30.06.2024

 (неделя)

 

ЧЕТВЪРТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор  проф. Д-р Гергана Петрова  


 

09.00-09.15 Лекция доц Даниел Петков  "Вроден ларингеален стридор"

09.15-09.30 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Неофарм  Доц. Д-р Рада Маркова

09.30-09.45 Лекция проф. Д-р Гергана Петрова "Вродени аномалии на белия дроб"

09.45-10.00 Лекция д-р Никола Картулев "Вроден лобарен емфизем"

10.00-10.15 Лекция д-р Янко Пъхнев "СРАМ-тактика и резултати"

10.15.-10.30 Лекция Доц. Д-р Рада Маркова "СРАМ - клинични случаи"

10.30-10.45 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Евофарм Доц. Д-р Снежина Михайлова Кандиларова

10.45-11.00 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Суикс фарма

11.00-11.15 Лекция доц Милена Белчева "Вродени апластични анемии"

11.15-11.30 Кафе пауза

   

 

ПЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор проф. Д-р Анна Кънева

 

11.30-11.45. Лекция проф. Д-р Анна Кънева "ВСМ-наблюдение и проследяване"

11.45-12.00 Лекция доц. Д-р Анна Дашева  "ВСМ клинични случай"

12.00 -12.15 Лекция Доц. Д-р Петър Шивачев  "Вродени съдови малформации"

12.15-12.30 Лекция доц. Д-р Жана Казанджиева "Вродени аномалии на кожата"

12.30-12.45 ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПИЕР ФАБЪР  доц. Д-р Рада Маркова

12.45-13.00 Лекция д-р Мария Златева "Два клинични случая на редки автоинфламаторни заболявания"


 

13.о0-13.15 ЗАКРИВАНЕ

 

 

bottom of page